30.10.11

CSPK s plnohodnotnými webovými stránkami!

Je vidět, že CSPK plány nastíněné na své výroční hromadě chce opravdu plnit. Na adrese www.cspk.eu najdete vedle veškerých informací o organizaci také důležité informace o chystaných akcích spojených se studiem a reflexí populární kultury, velice cennou bibliografii monografií a studií o populární kultuře pro zapálené badatele, stejně jako se budete moci projít tematickými texty přímo od členů organizace. Web rozšiřuje také přehled českých i zahraničních stránek spojených s populární kulturou. A uživatel nebude ochuzen o možnost případné podněty i doplnění stránek diskutovat! To vše, jak se říká, prostřednictvím vizuálně atraktivního prostředí, které je přehledné a uživatelsky nenáročné...

25.9.11

Hanácká metropole se může těšit na další večírek CSPK

Centrum pro studium populární kultury si Vás dovoluje pozvat 13. října 2011 v 19:00 do Olomouce na půdu domu na adrese Třída 1. máje 30, kde Vás čeká večer s přebohatým popkulturně sladěným programem!Těšte se:

- na Tomáše Zabilanského s Fontánou pre Zuzanu II,
- na Martina Fafejtu, který nám chystá malé překvapení - bude mluvit o estetice sebevraždy nebo o kultu romantické lásky? Nechme se překvapit.
- na Marka Čejku s příspěvkem o populární kultuře na Blízkém východě.
- na představení výsledků česko-německého (moravsko-saského) workshopu týkajícího se regionálních významů populární kultury,
- na nového prezidenta CSPK Tomáše Kavku s majálesovou tématikou.

My se těšíme se na Vaši účast!

9.8.11

V Tachově už vědí, co je pornofolk a populární kultura!Hudební festival Zvuky léta, který prvním ročníkem připravilo pro město Tachov tamější občanské sdružení První pěší, pomohlo svou troškou zpříjemnit i blaholibé sdružení CSPK. Opepřit program se pokusilo jednak představením svých projektů, tak i tématickým kvízem vztahujícím se k Tachovu a populární kultuře obecně.Svoje zázemí na festivalu si organizace vybudovala před stanem čajovny, kde potěšila návštěvníky jednak svými informačními letáky, tak především regionálně laděným popkulturním kvízem, který ocenili i s cenami za jeho úspěšné vyplnění jak místní tak i přespolní. Členy sdružení, kteří se točili kolem infostánku a starali se i o rozdávání cen, trochu překvapilo, že ne všichni z účastníků věděli, jak se dostat z Tachova k nejbližšímu McDonaldu nebo třeba, jaký je právě ten správný díl ze seriálu Třicet případů Majora Zemana, který se zabývá normalizační narkomafií. Ač to z pohledu většiny členské základny vypadá, že jde o věc téměř samozřejmou, ukazuje se, že osvěty není nikdy dost a činnost sdružení má opravdu svůj zásadní smysl. Kvíz tedy potvrdil určitou disproporci vnímání motivů populární kultury u jednotlivých generací, tak samozřejmě i disproporci regionální, se kterou se ovšem při jeho přípravě počítalo.V rámci prezentace činnosti CSPK zazněla v čajovém stanu přednáška na téma polského života Jožina z Bažin. Při ní se mohli přítomní pokochat i tématickými postery projektů CSPK, které nakonec v čajovně visely i dlouho po ukončení celého programu.Co se týče celkové náplně festivalu, Centrum ocenilo, že mohlo svůj program přednést nedaleko vystoupení takových hvězd jako je pražská skupina La Pneumatiq, která navrací styl d ´n ´ b zpět do středu hudebního zájmu anebo již docela těžce podnapilého znojemského barda Záviše, kterého nakonec museli z podia odnést. Celé festivalové milieu tak mělo během jednoho pátečního letního večera poznat, co je populární kultura a zároveň i praxi tvůrců jejich specifických subkulturních žánrů, kteří se ve svých písních vůči jejím většinovým projevům poměrně ostře vyhrazují.Festival Zvuky léta byl součástí projektu Historických slavností města Tachov, tentokráte zaměřených na oslavu 150. let od založení nedaleké jízdárny Světce, kterých se v sobotu členská základna CSPK také na hlavním tachovském náměstí Republiky zúčastnila. Zde nechyběly tzv. tradiční pokrmy ani další lákadla konzumu jako zmrzlina nebo česko-německo-turecký döner kebap. Těsně před svým odjezdem ze západních Čech si ještě CSPK vyslechlo koncert západočeské dechovky a rokycanských Kale, přičemž se zaujetím pozorovala i dění v publiku. Celý tachovský výjezd lze nakonec zhodnotit, že vedle pobavení publika značně přispěl i k dalším podnětům pro pokračující výzkum domácí popkultury!


21.7.11

Odraz české národní identity v jednotlivých odvětvích kulturních a kreativních průmyslů v ČR

Institut umění – Divadelní ústav vyhlašuje v souvislosti s plánovanou konferencí o odrazu české národní identity v jednotlivých odvětvích kulturních a kreativních průmyslů v ČR výzvu k podávání esejů.Autor by měl ve své eseji vystihnout specifický jev týkající se české národní identity a způsob, jakým se tento jev odráží ve vybraných odvětvích kulturních a kreativních průmyslů v ČR. Jaký má například vliv na export českých kreativních průmyslů, přispívá-li nějakým způsobem k image České republiky či regionu ČR v zahraničí, je-li příčinou unikátnosti konkrétního produktu či služby českých kreativních průmyslů a další. Jedná se o velmi široké pole záběru. Vážným zájemcům proto doporučujeme nás předem kontaktovat a konzultovat s námi téma eseje na adrese martin.cikanek@institutumeni.cz.

Přednostně máme zájem o témata týkající se těchto odvětví:
· móda
· design (produktový, interiérový, grafický a další)
· kulturní dědictví (památky)
· rozhlas
· televize
· videohry
· výtvarné umění

Národní identita je pro tento účel definována jednak jako způsob, jakým Češi vnímají sami sebe, či jako pohled na Čechy zvenčí. Přednostně nám jde o taková vnímání v současnosti. Nevylučujeme však ani témata zachycující vnímání identity v nedávné minulosti a to zejména, pokud mají stále významný vliv či významné dopady na současné české kreativní průmysly. Kulturní a kreativní průmysly jsou obory lidské činnosti, které prostřednictvím kreativity a jejího vytěžování generují bohatství a všeobecný blahobyt. Konkrétně se jedná o odvětví jako například reklama, design, architektura, filmový průmysl, hudební průmysl, literatura, performing arts a další. Více informací ke kreativním průmyslům viz například: Martin Cikánek: Kreativní průmysly – příležitost pro novou ekonomiku (2009).Abstrakty v rozsahu 1 NS zasílejte do 29. července 2011 na e-mailovou adresu roman.martinec@institutumeni.cz, do předmětu e-mailu napiště “Identita eseje.” Autoři vybraných abstraktů budou poté vyzváni, aby napsali celý esej. Tato výzva je vyhlašována v rámci výzkumného projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR (NAKI DF11P010VV31). Eseje jsou honorované.

www.idu.cz

25.6.11

CSPK se v Unijazzu válelo na hromadě

V úterý 21. června 2011 se uskutečnila v pražském Unijazzu každoroční valná hromada Centra pro studium populární kultury (CSPK). Bodů k projednání bylo poměrně hodně, a to jak těch, co hodnotily minulý rok, tak těch, které se týkaly vyhlídek na rok nastávající. Stěžejní událostí uplynulého období byla jistě konference „Populární kultura a česká identita“, která se konala v Moravské Třebové (více ke konferenci lze dohledat na těchto stránkách). Neskromně si troufáme říct, že proběhla úspěšně. Další společnou aktivitou Centra byly filmové večírky s tématem „transformace“, dále pak komponované výjezdní večery, propagující CSPK mimo Prahu a Brno, tentokrát v Hradci Králové a Plzni. Někteří členové CSPK prezentovali sdružení i v rámci svých individuálních vystoupení na různých konferencích a v neposlední řadě také v rámci cyklu přednášek na Filozofické fakultě UK v Praze.Nejvíc času jsme ale věnovali plánům do bližší i vzdálenější budoucnosti. Padlo rozhodnutí, že přes úspěch konference nemá Centrum kapacity organizovat ji každý rok, proto se zřejmě ustálí dvouletý cyklus. CSPK také od října 2011 naváže na sérii filmových večírků a rozšíří ji na celý akademický rok. Zřejmě se však změní prostor pro jejich konání, aby se více přiblížil studentům. Ve hře je klub K4 v budově FF UK v Praze v Celetné ulici. V rámci snahy o proniknutí do regionů se CSPK v srpnu zúčastní hudebního festivalu Zvuky léta v západočeském Tachově. Zaniknout by neměla ani myšlenka komponovaných večerů. CSPK se chystá znovu do Hradce Králové a nově do Liberce. V co nejkratší době bychom také rádi vylepšili náš blog případně vytvořili webové stránky.V závěru valné hromady došlo k volbě nového vedení. To staré bylo pro nečinnost některých členů jako celek odvoláno. Ondřeje Daniela v roli prezidenta vystřídal Tomáš Kavka. Obsazení dalších funkcí a rady je k dohledání v zápisu z valné hromady, který na vyžádání poskytneme.

12.6.11

Valná hromada Centra pro studium populární kultury (CSPK), Unijazz, 21. červen 2011, 18:00

Centrum pro studium populární kultury (CSPK) srdečně zve všechny své příznivce na Valnou hromadu organizace v úterý 21. června 2011, v 18:00 do Unijazzu (Jindřišská 5, 110 00 Praha 1).

Na programu budou zprávy o chodu organizace a její vyhlídky do dalšího akademického roku, volba vedení a další zábavný program. Zvláště přivítáme aktivní jedince s nápady na další aktivity organizace, kteří současně oplývají ochotou je realizovat.Nebojte se o Valné hromadě dát vědět svým známým, které by aktivity CSPK mohly zajímat.

Přijďte v hojném počtu a dobrém rozmaru, těšíme se na Vás!

4.6.11

CSPK proměnilo Moravskou Třebovou v těžiště studia české populární kultury

V pátek 27. a sobotu 28. května 2011 uspořádalo Centrum pro studium populární kultury (CSPK) konferenci „Populární kultura a česká identita“. Jak prezident sdružení Ondřeje Daniel na úvod vysvětlil, prvotním impulsem bylo otevřít kritickou diskuzi nad otázkami české identity, přičemž se CSPK inspirovalo obdobnou debatou, kterou v Rakousku vyvolávají již celá desetiletí angažovaní umělci a vědci. Konferenci zahájil místostarosta Moravské Třebové pan ing. Pavel Brettschneider, který zdůraznil, že něco podobného se ve městě ještě nedělo.Tematicky k úvodním proslovům otevřela konferenci Muriel Blaive svým příspěvkem o malém českém člověku, kterého definovala pomocí svého výzkumu v Českých Velenicích. Další příspěvky pátečního rána se věnovaly vývoji českého antisemitismu, vytváření české identity prostřednictvím televizní obrazovky a došlo i na místa paměti v souvislostech s populární retro-vlnou a interpretacemi hradu Střekov a Husových oslav.Páteční odpolední program se věnoval subkulturám na území České republiky. Prezentovány byly výzkumy vývoje subkultur skinheads, punku, hip-hopu, tekna i ema od devadesátých letech do současnosti. Páteční odpolední program zakončil blog věnující se počátkům české populární kultury, obecně doposud přehlíženému tématu. Jako důležité pro pochopení dalšího vývoje populární kultury v českých zemích byly představeny příspěvky zaměřené na rozvoj českého mediálního a zábavního světa, využívání politické propagandy nebo utváření legend.

O vlivu oboru Cultural studies na studium populární kultury pohovořila v hlavní přednášce Jiřina Šmejkalová z univerzity v Lincolnu. Zdůraznila obecně dosti slabou reflexi tématu v celé střední Evropě například v porovnání s jižní Amerikou. Nastínila perspektivu dalšího možného vývoje, který bude pravděpodobně ovlivněn centralistickými tradicemi regionu. Zdůraznila také, jak důležité je brát zřetel na tradiční středoevropské chápání pojmu kultury jako vytváření elitních hodnot, které přetrvává i na ministerské úrovni.Druhý konferenční den zahájila přehlídka témat z oblasti socialistické populární kultury vhodných k dalšímu výzkumu. Byl představen Večerník Praha jako první populární deník v režii komunistické strany a poté uchopení studentského svátku majáles různými režimy. Zajímavě byl prezentován i nástup televize a její rozličné dopady na severoamerické a české prostředí. Filozof Martin Škabraha interpretoval českou mentalitu ve filmu Vesničko má středisková jako rezignaci na progresi a přijetí cynismu jako souhlasu s daným politickým režimem. Závěr sobotního ranního programu obstaraly dva příspěvky s genderovou tématkou, nejprve interpretace tvorby Věry Chytilové za pomoci teorií Slavoje Žižeka a následně interpretace genderové reprezentace v pozdně komunistické literatuře.Konferenční dění v sobotní odpoledne uzavřely příspěvky zaměřené na soudobou populární kulturu. Interpretován byl kánon populárně kulturních písní od Ivety Bartošové až po Xindla X. a skupinu Nightwork, praxe unisexových časopisů a představeno bylo i srovnání české a německé ostalgie.

Po oficiálním uzavření konference následovalo představení výsledků mezinárodního výzkumného workshopu věnovaného srovnání projevů regionálních identit v Sasku a na Moravě v populární kultuře. Postupně jsme byli konfrontováni s vizuálními strategiemi propagace měst Saská Kamenice (Chemnitz) a Ostrava, hlavně jejich vyprázdněností v politických frázích a se souvisejícími subverzivními pokusy o jejich proměnu. Zajímavým protikladem byly příspěvky zkoumající sebeprezentace obyvatel regionů na sociálních sítích, stejně jako terénní výzkum vnímání identity a pocitů mladých lidí obou regionů. Na závěr se i v rámci workshopu dostalo na téma retro vlny na Moravě a v Sasku. Témata workshopu vypracovaly české-německé tandemy a brzy se můžeme těšit na prezentaci jejich výzkumu v elektronické publikaci, doplněné o putovní tématickou výstavu. Obdobně CSPK připravuje i konferenční monografii, o jejímž vydání budete včas informováni.Program konference:Další fotografie